Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Όροι συμμετοχής στο Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Θερμαϊκού «ΘΕΡΜΟ»

Διαβάστε και μελετήστε τους όρους λειτουργίας του ΘΕΡΜΟ:


1. Το Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Θερμαϊκού αποτελεί Ένωση φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στη Θερμαϊκό με σκοπό τη διευκόλυνση φιλικών ανταλλαγών χρησιμοποιώντας ως μέσο την Τοπική Εναλλακτική Μονάδα ΘΕΡΜΟ.
 
2. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται ταυτοποίηση του χρήστη με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και δείγμα υπογραφής. Εναλλακτικά απαιτείται προφορική βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από τουλάχιστον τρία μέλη του Δικτύου.

3. Τα μέλη του Δικτύου αποδέχονται τα στοιχεία που αφορούν τις συναλλαγές μεταξύ τους να είναι προσβάσιμα από άλλα μέλη και τη Συντονιστική Ομάδα του Δικτύου. Για ειδικές περιπτώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων, είναι δυνατή η μη δημοσιοποίηση του είδους της συναλλαγής.

4. Τα μέλη του Δικτύου μπορούν να συναλλάσσονται μεταξύ τους και να καταγράφουν τις συναλλαγές στον ειδικό ιστοχώρο χρησιμοποιώντας σαν μέσο καταγραφής τη μονάδα ΘΕΡΜΟ.

5. Για κάθε μεταφορά μονάδων από ένα λογαριασμό σε ένα άλλο που πραγματοποιείται στο σύστημα από μέλη που δεν έχουν πρόσβαση στο
 internet, απαιτείται γραπτή εξουσιοδότηση του δικαιούχου του λογαριασμού με υπογραφή.

6. Όλες οι συναλλαγές με ΘΕΡΜΟ καταγράφονται ηλεκτρονικά είτε από τους εμπλεκόμενους χρήστες είτε από τους υπευθύνους διαχειριστές του συστήματος.

7. Οι συναλλαγές ξεκινήσουν με μηδενικό λογαριασμό. Για κάθε μέλος υπάρχει αρχικό χρεωστικό όριο 300 ΘΕΡΜΟ. Επίσης, για κάθε μέλος υπάρχει αρχικό πιστωτικό όριο 300 ΘΕΡΜΟ. Τα όρια αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της συντονιστικής ομάδας στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων που θα καθορίζονται κάθε φορά.

8. Κανένα μέλος του Δικτύου δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί να κάνει μια συγκεκριμένη συναλλαγή την οποία δεν επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο.

9. Ένα μέλος με χρεωστικό υπόλοιπο που επιθυμεί να εγκαταλείψει το Δίκτυο, θα πρέπει να φροντίσει να επαναφέρει το λογαριασμό του στο μηδέν. Αν ένα μέλος με πιστωτικό υπόλοιπο επιθυμεί να εγκαταλείψει το Δίκτυο, χωρίς να το χρησιμοποιήσει για λήψη υπηρεσιών ή προϊόντων, το υπόλοιπό του μεταφέρεται στον κεντρικό λογαριασμό του Δικτύου.

10. Δεν υπάρχει χρέωση τόκου στους λογαριασμούς. Ωστόσο, κάθε λογαριασμός χρεώνεται αυτόματα από το σύστημα με 2 ΘΕΡΜΟ μηνιαίως αποκλειστικά για την κάλυψη της διαχείρησης του Δικτύου. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης του Δικτύου μπορεί να αποφασίζεται επιπλέον χρέωση, μείωση ή και πλήρη κατάργηση της χρέωσης.

11. Η Συντονιστική Ομάδα μπορεί να αρνηθεί να καταχωρήσει αγγελία προσφοράς ή ζήτησης που έχει ρατσιστικό, φυλετικό, αντιπεριβαλλοντικό ή παράνομο χαρακτήρα. Σε περίπτωση που μια τέτοια καταχώρηση γίνει με ευθύνη του μέλους, η Συντονιστική Ομάδα μπορεί να τη διαγράψει και το θέμα θα συζητηθεί περαιτέρω στη Συντονιστική Ομάδα για μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία των μελών του Δικτύου από απάτες και κατάχρηση της προβολής.

12. Στην ιστοσελίδα του Δικτύου (
e-thermo.blogspot.gr
)δημοσιεύονται αγαθά και υπηρεσίες των μελών του. Την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα αυτών την έχουν τα συναλλασσόμενα μέλη, τα οποία εκτός των άλλων καλούνται να αξιολογήσουν τη συναλλαγή για ενημέρωση άλλων συναλλασσόμενων. Επίσης οι συναλλασσόμενοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την αξία σε ΘΕΡΜΟ που συμφωνούν μεταξύ τους σε μια συναλλαγή.

13. Τα μέλη του Δικτύου έχουν την αποκλειστική ευθύνη σχετικά με πιθανές υποχρεώσεις τους προς την εφορία που προκύπτουν από τις συναλλαγές που πραγματοποιούν με άλλα μέλη του Δικτύου. Οι συναλλαγές μέσα στο δίκτυο καλύπτονται μόνο από την φιλική σχέση μεταξύ των μελών.

14. Τα μέλη του Δικτύου μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Ομάδας και να κάνουν παρεμβάσεις. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να θέσουν οποιοδήποτε θέμα προς συζήτηση και απόφαση τόσο στη Συντονιστική Ομάδα όσο και στη Γενική Συνέλευση.

15. Η Συντονιστική Ομάδα έχει την εξουσιοδότηση να ζητήσει από μέλος του Δικτύου εξηγήσεις για συμπεριφορά που δεν συνάδει με τους σκοπούς του Δικτύου και εφόσον κριθεί αναγκαίο να διαγράψει μέλος από το Δίκτυο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου