Ποιοι είμαστε

Το Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Θερμαϊκού «ΘΕΡΜΟ» είναι μια από τις δράσεις της Ανεξάρτητης Πρωτοβουλίας Πολιτών Θερμαϊκού  που στοχεύει να αναπτύξει ένα σύστημα για ανταλλαγές υπηρεσιών και προϊόντων μεταξύ των μελών του χρησιμοποιώντας ως μέσον μια Τοπική Εναλλακτική Μονάδα που τη βαφτίσαμε ΘΕΡΜΟ.
Το Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Θερμαϊκού είναι στην πραγματικότητα ένα δίκτυο αλληλοβοήθειας και μια θετική δράση για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης με δημιουργικό τρόπο από τους πολίτες οι οποίοι παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους, δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης, δίνουν αξία στα τοπικά προϊόντα και καλύπτουν πραγματικές τους ανάγκες.

Σε ποιους απευθύνεται το δίκτυο;
Το δίκτυο μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο:
·         Για γυναίκες και άνδρες που επιθυμούν να έχουν ευελιξία και περιορισμένες ώρες απασχόλησης.
·         Για γυναίκες και άνδρες που χρειάζονται μια επιπλέον πηγή εισοδημάτων,
·         Για ανέργους οι οποίοι με τον τρόπο αυτό μπορούν να καλύψουν ένα μέρος των αναγκών τους
·         Για συνταξιούχους οι οποίοι θα αποκτήσουν μια δυνατότητα να κάνουν επιπλέον πράγματα από αυτά που τους επιτρέπει η σύνταξή τους.
·         Για εμπόρους οι οποίοι έτσι θα αυξήσουν τους πελάτες τους και τη δυνατότητα τους να γίνουν και οι ίδιοι με τη σειρά τους καταναλωτές υπηρεσιών και προϊόντων του Δικτύου.